Nyheter

storevarden3_jpg%20(205x157).jpg

Unge leseforskere på Lesesenteret

Femteklassingene Andrea, Ingrid og Camilla har sammen med klassene sine forsket på hva barnehagebarn og førsteklassinger mener er lesing. For å få eksperthjelp kom de til Lesesenteret.
Les mer »   16.05.2013

Leksetid våren 2013.

Det vil ikke bli gitt tid til å gjøre lekser dagen før Kristi Himmelfartsdag og 17.mai, da elevene ikke har lekser til disse dagene.
02.05.2013

np.jpg

Hva mener førskolebarn og 1.klasse er lesing?

5. Klasse på Storevarden skole har forsket på hva førskolebarn og førsteklasse mener er lesing. De ville også finne ut hva de kunne.
Les mer »   30.04.2013

Byttebu for idrettsutstyr i Solahallen

Åpent: Tirsdager og torsdager i skoleruta. Klokken: 1800 – 2000
Les mer »   13.03.2013

Leksetid våren 2013.

Dere er tidligere gjort kjent med at Storevarden skole tar over leksetiden fra 1.mars 2013.
Les mer »   27.02.2013

Lekebyen 2013.

Storevarden skole takker elever, ansatte og foreldre for innsaten i forbindelse med lekebyen i uke 4.
Les mer »   31.01.2013

Barnehjemmet Arken i Bolivia

Som de fleste foresatte kjenner til, har Storevarden skole siden 1998 støttet barnehjemmet Arken i Bolivia. Det er Sola-jenta May-Kristin Pettersen som driver dette barnehjemmet – uten statsstøtte – sammen med sin bolivianske mann.
Les mer »   10.12.2012

RSS